Že vse od ustanovitve podjetja smo v ENERTRON zavezani kakovosti naših sončnih elektrarn in komponent, ki jih sestavljajo. Kakovosti zato ne preverjamo le pri naših dobaviteljih, ampak jih redno preskušamo tudi v lastnih elektrarnah. Hkrati izgradnjo in/ali obnovo lastnih elektrarn izkoristimo tudi za izboljšave pri procesu podpore našim naročnikom in korakov, ki našim naročnikom zagotavljajo enostavno pot do samooskrbe z električno energijo.

V januarju 2019 smo, denimo, poskrbeli, da je naša sončna elektrarna MFE Lužar, ki sicer deluje od leta 2017 postala še močnejša.  Njeno moč smo v začetku leta 2019 s 5,4 kW povečali na 14,11 kW, hkrati pa je bila to ena izmed prvih povečav, ki smo jo izvedli v sodelovanju z Elektro Ljubljana.

Tudi ko se odločamo za povečanje moči obstoječe elektrarne, je treba postopke zbiranja soglasij in priprave dokumentacije izpeljati znova.

Po ustaljenih 8 korakih do sončne elektrarne smo za načrtovano nadgradnjo MFE Lužar pridobili novo soglasje in pogodbo za priključitev elektrarne s povečano močjo. Le nova pogodba za dobavo energije v primeru povečanja moči elektrarne ni potrebna.  Prav tako v primeru povečanja moči obstoječe sončne elektrarne ni na voljo subvencij Eko sklada.

Ob večanju moči sončne elektrarne pa moramo biti pozorni še na termin priključitve nadgrajene elektrarne v omrežje.

Primeren čas za povečavo je ali takoj v začetku leta ali v sredini leta. Zakaj? Podpis nove pogodbe, s katero nadgrajeno elektrarno predamo v uporabo, v praksi pomeni prekinitev stare pogodbe in začetek veljave nove. Prav pogodba določa pogoje za plačilo mankov oz. predajo viškov energije dobavitelju. V prvi polovici leta bomo prav zaradi pomembnosti termina priključitve povečali še štiri sončne elektrarne. Vse povečave na elektrarnah bodo preko 11 kW, zato bomo vanje v skladu z veljavnimi predpisi vgradili limitatorje in njihovo oddajno moč nastavili na 11 kW. Med pogostimi vprašanji, ki jih naši naročniki zastavijo v procesu odločanja o moči sončne elektrarne, je tudi vprašanje, zakaj se odločiti za sončno elektrarno, močnejšo od 11 kW. Odgovor ni enoznačen, saj se razlikuje od primera do primera, a če imamo večje potrebe po električni energiji, lahko z močnejšo sončno elektrarno energijo notranje porabe kompenziramo, preostanek, ki ni večji od 11 kW, pa oddamo v omrežje.

V razmislek pa tudi to: ker pri večanju moči sončne elektrarne subvencije niso na voljo, je že ob odločitvi za postavitev sončne elektrarne smiselno razmisliti elektrarni z močjo o 11 kW in dolgoročni porabi energije. Če namenite spremljanju porabe električne energije vašega gospodinjstva nekaj pozornosti, boste zagotovo opazili večanje porabe. Imate dodatno vprašanje? Pišite nam na support@enertron.si ali izpolnite kontaktni obrazec.