V sosednji Avstriji smo uspešno inštalirali skupno 1MW sončnih elektrarn. Med večjimi zaključenimi projekti je sončna elektrarna na novozgrajenem Logističnem centru Avstrijske pošte na Dunaju, skupne vršne moči 529kW.  Pred nami so že novi projekti.