Med prvimi priklopljenimi za samooskrbo na Dolenjskem.