Dne 23.3.2018 smo v dopoldanskem času PGD Trebnje slovesno predali dokumentacijo njihove elektrarne in s tem zaključil projekt samooskrbe gasilnega doma v Trebnjem.

Dokumentacijo je prevzel predsednik društva g. Lovro Hren, ki smo ga zmotili na rednem usposabljanju svojih mladih gasilcev.

Ob tej priložnosti smo si ponovno pogledali delovanje in osnovno rokovanje z elektrarno. Posebno pozornost smo posvetili možnostim in prednostim gašenja elektrarn z optimizacijo in se z gasilci pogovorili označevanju le teh.

V Enertronu smo stopili zopet korak naprej in za vse naše elektrarne pripravili nalepke, ki označujejo, da so v sistemih vgrajeni optimizatorji s katerimi je zagotovljena varna napetost.

 Nalepka je skladna z smernicami SZPV 512 in se nahaja nameščena na priključno merilni omarici merilnega mesta elektrarne.

Po zaključeni primopredaji dokumentacije smo izvedli še skupinsko fotografiranje.

Prepričani smo, da to ni zadnja vgradnja elektrarne na gasilnih domovih, oziroma objektih širšega družbenega pomena.

Dne 21.3.2019 je vlada Republike Slovenije potrdila dopolnilo uredbe za samooskrbo  z električno energijo iz obnovljivih virov, s katero se odpirajo nove možnosti prav na objektih večjega družbenega pomena, v objektih z več stanovanji, in združevanja več uporabnikov v energetske skupnosti.

Uredbo bomo natančno preučili in pripravili nove pakete, ki bodo na voljo že v naslednjih dneh, prve naprave pa se bodo začele vgrajevati v mesecu maju, ko prične veljavnost uredbe.